[Projectes

 1. Projecte d’una instal.lació receptora de gas natural

  Realització del projecte tècnic de la instal·lació receptora de gas natural, per tal de donar servei a un aparell consumidor, amb un potència d’utilització simultània de 1010 kw.


 2. Projecte de la reforma d’una instal.lació receptora de gas natural

  Realització del projecte tècnic de la reforma d’una instal·lació receptora de gas natural, per tal de donar servei als aparells consumidors (dues calderes de vapor i dos xamuscadors), amb una potència d’utilització simultània de 15300 kw.


 3. Projecte d’instal·lació de gas natural i generadors de vapor

  Realització del projecte tècnic de la reforma d’una instal·lació receptora de gas natural per tal de donar servei als aparells consumidors, amb una potència d’utilització simultània de 4000 kW.

  Projecte tècnic d’una instal·lació de generació de vapor amb una potència de 2800 kW i una pressió de servei de 10 bars.

  Projecte de dos tipus únics de Caldera i Cremador.

  Legalització de la instal·lació d’aire comprimit.

   


 4. Projecte tècnic d’una Sitja

  Realització del projecte de disseny d’una Sitja per emmagatzemar matèria primera per indústria alimentària amb una capacitat màxima de 90 tn.

  El dipòsit d’emmagatzematge està format per un cos cilíndric de diàmetre 2,5 m i una alçada de 13 m, tancat pels dos extrems amb fons cònic. L’alçada total és de 16 m.


 5. Delineació d’Instal.lacions

  Realització de la delineació, a indústria alimentària, de les següents instal·lacions:

  – Delineació de la instal·lació de vapor, amb una capacitat de generació de vapor de 10000 kg/h de vapor.

  – Delineació de la instal·lació d’aire comprimit, amb 3 compressors de 90 kW cada un.

  – Delineació de la instal·lació elèctrica, amb una potència de 2300 kW.