[Projectes

 1. Estudi lumínic: Indústria manufacturera

  Realització de l’estudi lumínic segons Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental del enllumenat per protecció del medi nocturn, per tal de:

  Regular la implantació de sistemes d’il·luminació per protegir el medi ambient durant la nit, mantenir el màxim possible la claredat  natural del cel, evitar la contaminació lluminosa, prevenir els efectes nocius sobre els espais natural i l’entorn urbà i millorar l’eficiència energètica del procés que comporta l’estalvi d’energia i de recursos naturals.


 2. Projecte d’Alta Tensió: Industria manufacturera

  Projecte elèctric d’instal·lació d’Alta Tensió a una empresa manufacturera a la província de Girona.

  Es va realitzar una instal·lació d’un transformador de 2000 KVA, per donar servei a la instal·lació de Baixa Tensió de la fàbrica, per alimentari les diferents màquines de producció.


 3. Document ATEX: Industria productora de cablejat de coure

  Realització del Document ATEX a una empresa que produeix cablejat de coure a la província de Barcelona.

  la classificació es realitza d’acord amb el Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.


 4. Document ATEX: Industria connectors elèctrics

  Realització del Document ATEX a una empresa que produeix connectors elèctrics i altres materials a la província de Barcelona.

  la classificació es realitza d’acord amb el Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.


 5. Classificació ATEX: Gasolinera

  Realització de l’informe tècnic per la classificació de zones amb atmosferes potencialment explosives a les instal·lacions d’una gasolinera a la província de Barcelona.

  La normativa de referència per la classificació de l’emplaçament pel tipus de substància és el Reial Decret 1523/1999. I la classificació es realitza d’acord amb el Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.