[Projecte

Projecte de la reforma d’una instal.lació receptora de gas natural

Realització del projecte tècnic de la reforma d’una instal·lació receptora de gas natural, per tal de donar servei als aparells consumidors (dues calderes de vapor i dos xamuscadors), amb una potència d’utilització simultània de 15300 kw.