[Projecte

Projecte tècnic d’una Sitja

Realització del projecte de disseny d’una Sitja per emmagatzemar matèria primera per indústria alimentària amb una capacitat màxima de 90 tn.

El dipòsit d’emmagatzematge està format per un cos cilíndric de diàmetre 2,5 m i una alçada de 13 m, tancat pels dos extrems amb fons cònic. L’alçada total és de 16 m.