[Projecte

Delineació d’Instal.lacions

Realització de la delineació, a indústria alimentària, de les següents instal·lacions:

– Delineació de la instal·lació de vapor, amb una capacitat de generació de vapor de 10000 kg/h de vapor.

– Delineació de la instal·lació d’aire comprimit, amb 3 compressors de 90 kW cada un.

– Delineació de la instal·lació elèctrica, amb una potència de 2300 kW.