[Projecte

Projecte d’una instal.lació receptora de gas natural

Realització del projecte tècnic de la instal·lació receptora de gas natural, per tal de donar servei a un aparell consumidor, amb un potència d’utilització simultània de 1010 kw.