[Projectes

 1. Instal·lació caldera de vapor

  Projecte tècnic d’instal·lació d’una caldera de vapor de 160 kW.

  Realització de memòria tècnica i projecte tipus únic a la fàbrica de cervesa Birra 08 de Barcelona.

   

   


 2. Classificació ATEX

  Realització de l’informe tècnic per la classificació de les zones amb atmosferes potencialment explosives a indústria alimentària.

  La indústria, utilitza en el seu procés de producció, entre molts d’altres, substància que poden ocasionar risc d’explosió. Les substàncies es poden trobar en dipòsits, recipients d’emmagatzematge, equips de procés i canalitzacions.

  La classificació es va realitzar d’acord amb el Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.

   


 3. Emmagatzematge de Productes Químics (EPQ)

  Realització de l’informe tècnic per la classificació d’un Emmagatzematge de Productes Químics a indústria alimentària.

  La indústria, utilitza en el seu procés de producció, substància que estan classificades com a productes químics i s’han d’emmagatzemar en emmagatzematges adequats.

  L’objectiu del projecte realitzar la instal·lació d’Emmagatzematge de Productes Químics, justificant el compliment del Reglament EPQ.


 4. Pla d’Autoprotecció

  Realització del Pla d’Autoprotecció del Cafè Teatre la Cerdanya de Sant Quirze del Vallès, amb un aforament de 600 persones, segons la llei 4/1997, de 20 de maig de protecció civil de Catalunya i el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.

  Realització del projecte d’instal·lació elèctrica segons reglament de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries com a pública concurrència.