[Àrees d'activitat

Industrial

Instal·lacions Industrials

Els treballs que es realitzen comprenen els estudis previs, el disseny de les instal·lacions, la redacció del projecte, la tramitació administrativa i el control en l’execució en diferents instal·lacions:

  • Instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió
  • Instal·lacions d’aparells a pressió (vapor, aire comprimit, entre d’altres)
  • Instal·lacions frigorífiques, de climatització i ventilació
  • Instal·lacions de gasos combustible (GLP i Gas Natural)
  • Instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics
  • Instal·lacions d’emmagatzematge de productes petrolífers
  • Instal·lacions d’atmosferes explosives
  • Instal·lacions de protecció contra incendis
  • Instal·lacions d’aigua freda i calenta