[Projecte

Emmagatzematge de Productes Químics (EPQ)

Realització de l’informe tècnic per la classificació d’un Emmagatzematge de Productes Químics a indústria alimentària.

La indústria, utilitza en el seu procés de producció, substància que estan classificades com a productes químics i s’han d’emmagatzemar en emmagatzematges adequats.

L’objectiu del projecte realitzar la instal·lació d’Emmagatzematge de Productes Químics, justificant el compliment del Reglament EPQ.