[Projecte

Pla d’Autoprotecció

Realització del Pla d’Autoprotecció del Cafè Teatre la Cerdanya de Sant Quirze del Vallès, amb un aforament de 600 persones, segons la llei 4/1997, de 20 de maig de protecció civil de Catalunya i el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.

Realització del projecte d’instal·lació elèctrica segons reglament de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries com a pública concurrència.