[Projecte

Classificació ATEX

Realització de l’informe tècnic per la classificació de les zones amb atmosferes potencialment explosives a indústria alimentària.

La indústria, utilitza en el seu procés de producció, entre molts d’altres, substància que poden ocasionar risc d’explosió. Les substàncies es poden trobar en dipòsits, recipients d’emmagatzematge, equips de procés i canalitzacions.

La classificació es va realitzar d’acord amb el Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.