[Projecte

Classificació ATEX: Gasolinera

Realització de l’informe tècnic per la classificació de zones amb atmosferes potencialment explosives a les instal·lacions d’una gasolinera a la província de Barcelona.

La normativa de referència per la classificació de l’emplaçament pel tipus de substància és el Reial Decret 1523/1999. I la classificació es realitza d’acord amb el Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.