[Àrees d'activitat

Industrial

Enginyeria Industrial

Busquem solucions tècniques a les diferents necessitats d’indústries i serveis per al seu correcte funcionament.

  • Estudi previs, projectes bàsics i projectes executius
  • Disseny i delineació d’instal·lacions
  • Direcció d’obres
  • Consultoria tècnica
  • Anàlisis de consums energètics (auditoria energètica)
  • Peritatge d’instal·lacions i maquinària
  • Adequació de màquines segons el RD 1215/97 i RD 1435/92
  • Certificació de màquines segons el marcatge CE de la Directiva 2006/42/CE
  • Delineació as-built