[Àrees d'activitat

Ambiental

Llicències d’activitats

En funció del gran d’incidència ambiental de les activitats, la llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les  activitats, determina la realització d’una memòria que comprèn els règims bàsics d’autorització ambiental.

  • Projectes d’autorització
  • Projectes de llicència ambiental
  • Projectes de comunicació ambiental