[Àrees d'activitat

Ambiental

Enginyeria Ambiental

En les activitats industrials, s’ha incrementat el control administratiu. S’ha vist necessari disposar de permisos per al correcte desenvolupament de l’activitat.

S’ofereixen serveis de gestió, d’assessorament, d’elaboració de documents i tràmits en l’àmbit del Medi Ambient.
Busquem solucions de caràcter ambiental, a les diferents necessitats d’indústries i serveis per al seu correcte desenvolupament.

  • Obtenció de permisos administratius
  • Estudis d’impacte ambiental
  • Informes ambientals
  • Plans especials
  • Gestió de residus industrials
  • Gestió d’emissions a l’atmosfera
  • Permisos d’abocaments i aigües residuals
  • Registres Sanitaris i d’Establiments Industrials
  • Prevenció i Extinció d’Incendis