[Àrees d'activitat

AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, seccións els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a EG2, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. EG2 presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. EG2 n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a EG2, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que EG2 actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això EG2 manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a EG2 fins a la confirmació expressa. EG2 es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
EG2 no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Denominació Social : EG2 SERVEIS TÈCNICS INDUSTRIALS, S.L.U.

Nom Comercial : EG2 SERVEIS TÈCNICS INDUSTRIALS, S.L.U.

Domicili Social : C/Processó, 6 Baixos. 17240 Llagostera

CIF/ NIF :  B-55.118.087

Telèfon : 664 817 277

E-mail :   info@eg2.cat

Nom de domini : www.eg2.cat

De conformitat amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal  ( LOPD )  i la seva  normativa de desenvolupament,  el responsable del lloc web,  en compliment del  disposat en  l’art. 5 i 6 de la LOPD,  informa a tots  els usuaris  del lloc web que facilitin o hagin de facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer  automatitzat que es troba degudament  inscrit a l’Agència  Espanyola de   Protecció de Dades.

Els usuaris, mitjançant la  marcació de la  casella, accepten  expressament i  de manera lliure e Inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats.

1.- Remissió  de  comunicacions  comercials  publicitàries per e-mail, fax,  sms,  mms, comunicats  socials  o qualsevol  altre mitjà  electrònic  o físic, present o  futur  que faci possible realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials               seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel  prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord  de promoció  comercial entre els  seus  clients.  En aquest cas, els tercers  mai  tindran accés  a  les  dades personals.   En  tot  cas,  les comunicacions  comercials  seran realitzades per part del prestador i seran de productes i  serveis relacionats amb  el sector del prestador.

2.- Realitzar estudis estadístics.

3.- Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada  per  l’usuari en el lloc web de la companyia.

4.- Remetre el bolletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix   expressament als usuaris que les seves dades   personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies i que sempre que s’hagués de realitzar algun tipus de  cessió de dades  personals, de forma  prèvia es  sol·licitarà  el consentiment  exprés, informat e inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries ja que  són necessàries  per la prestació d’ un servei òptim a l’ usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, el prestador  no garanteix que l’ informació i serveis  facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés , rectificació, cancel·lació informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal  ( LOPD) podrà exercitar els seus drets remetent una sol·licitud expressa, justament amb una còpia del seu DNI  a través dels següents mitjans:

1.- E-mail:  info@eg2.cat

2.- Correu Postal :  CRTA. DE GIRONA KM. 14 BXS DR.  17242-QUART-.

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció   en l’apartat de donar-se de baixa de tots els  correus electrònics remesos per part del prestador.

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’ organització necessàries per garantir la seguretat e integritat de les dades de caràcter personal que tracti, per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D’ACTIVITAT

El prestador, pel seu compte o la d’un tercer contractat per la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al  navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen per elles mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies, es fa possible que el servidor on es troba el web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament a accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells, sense haver de registrar-se a cada visita. S’ utilitzen també per a mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i número d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir l’ instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no cal que l’usuari permeti l’ instal·lació de les cookies enviades pel lloc web o un tercer que actuí en el seu nom, sense perjudici de que sigui necessari que l’usuari iniciï una secció com a tal  a cada un dels serveis, la prestació de la qual requereix el previ registre o “login”.

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’ única finalitat de fer més eficaç la seva tramesa ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

DIRECCIONS IP

Els servidors del lloc web, podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom del domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automaticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures solsament estadístiques que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

SEGURETAT

El lloc web, utilitza tècniques de seguretat de l’ informació generalment acceptades en la indústria tals com firewalls, procediments de control d’ accés i mecanismes criptogràfics. Tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per tal d’aconseguir-ho, l’usuari / client, accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt   (salut, ideologia…) seran sempre transmeses mitjançant un protocol de comunicació segura (Https:/…) de tal manera que cap tercer tingui accés a l’ informació transmesa via electrònica.