[Notícies

 1. Registre electrònic dels focus emissors a l’atmosfera (llibres de registre)

  El passat 27 d’abril, va entrar en funcionament la nova aplicació informàtica que permet registrar els focus emissors a l’atmosfera.

  Amb l’aplicació, els llibres de registre en paper, llibres verds de procés i llibres vermells de combustió desapareixien, i es tramitaran únicament per via electrònica.

  Els tràmits d’aquesta manera, seran més àgils i ràpids, les empreses no s’hauran de desplaçar i es disposarà de la informació dels focus actualitzada, accessible i consultable telemàticament. A la vegada, l’administració podrà dur a terme una millor gestió de la informació de les emissions industrials.

  [ LLEGIR + ]


 2. La futura ISO 14001, millorarà la integració amb altres sistemes de gestió

  La ISO 14001, és l’eina de gestió ambiental més extensa del món. El grup d’experts de treball, encarregat de la revisió de la norma, ha aprovat el pas d’aquest document a un Esborrany Final de Norma. Aquest procés va començar l’any 2012 i previsiblement finalitzarà la seva publicació definitiva al setembre de 2015.

  [ LLEGIR + ]


 3. Entra en vigor la Llei 3/2015 de mesures fiscals, financeres i administratives

  El dia 13 de març es va publicar al DOGC la llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

  La llei modifica, entre d’altres, diverses normatives autonòmiques en matèria d’urbanisme, ordenació ambiental, ordenació d’aigües i equipaments comercials.

  Es destaca la modificació de:

  • Decret legislatius 1/2015 (text refós de la Llei d’urbanisme)

  [ LLEGIR + ]


 4. Publicat el Reial Decret sobre aparells elèctrics i electrònics i els seus residus (AEE)

  El dia 21 de febrer de 2015, es va publicar el Reial Decret 110/2015 de 20 de febrer sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (AEE), és la transposició de la Directiva 2012/19/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2012.

  Com a conseqüència de la publicació, es deroga el Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus (BOE nº 49.26-02-2005).

  [ LLEGIR + ]