[Notícies

La futura ISO 14001, millorarà la integració amb altres sistemes de gestió

La ISO 14001, és l’eina de gestió ambiental més extensa del món. El grup d’experts de treball, encarregat de la revisió de la norma, ha aprovat el pas d’aquest document a un Esborrany Final de Norma. Aquest procés va començar l’any 2012 i previsiblement finalitzarà la seva publicació definitiva al setembre de 2015.

La futura ISO 14001 mantindrà el mateix enfocament de cicle de millora continua (conegut com PDCA: Plan, Do, Check, Act). A més, compartirà l’estructura d’alt nivell, comuna a totes les normes de gestió, per avançar en la seva integració amb altres sistemes de gestió.

Entre d’altres qüestions, aquesta norma incorporarà nous requisits, com la integració de la gestió ambiental en la gestió estratègica de l’empresa, la millora de les comunicacions en les parts interessades i l’enfocament a tot el cicle de vida dels productes, a més de reforçar el paper de l’alta Direcció de lideratge del Sistema de Gestió Ambiental.