[Notícies

Publicat el Reial Decret sobre aparells elèctrics i electrònics i els seus residus (AEE)

El dia 21 de febrer de 2015, es va publicar el Reial Decret 110/2015 de 20 de febrer sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (AEE), és la transposició de la Directiva 2012/19/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2012.

Com a conseqüència de la publicació, es deroga el Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus (BOE nº 49.26-02-2005).

L’aplicació de la normativa afecta tant a fabricants de productors d’aparells elèctrics i electrònics, com responsables de la recollida d’aquests residus i responsables de la gestió.

S’introdueixen novetats com:

– Fomentar la preparació per la reutilització d’aquests residus i establir requisits per a la seva reparació.

– Els establiments de venda d’aparells elèctrics que tinguin una superfície de més de 400 m2 han de preveure la seva recollida de manera gratuita per als usuaris finals, i sense obligació de comprar-ne cap.

– En la venda on-line d’aparells elèctrics o electrònics es garantitza que els compradors puguin entregar els residus que generen, d’igual manera que en les botigues físiques.

– Incorporar eines per millorar el control i supervisió per les Administracions Públiques de la gestió d’aquests residus i aclarir l’activitat dels agents que intervenen en el procés i les seves obligacions. D’aquesta manera es millora la traçabilitat d’aquests residus.