[Notícies

Registre electrònic dels focus emissors a l’atmosfera (llibres de registre)

El passat 27 d’abril, va entrar en funcionament la nova aplicació informàtica que permet registrar els focus emissors a l’atmosfera.

Amb l’aplicació, els llibres de registre en paper, llibres verds de procés i llibres vermells de combustió desapareixien, i es tramitaran únicament per via electrònica.

Els tràmits d’aquesta manera, seran més àgils i ràpids, les empreses no s’hauran de desplaçar i es disposarà de la informació dels focus actualitzada, accessible i consultable telemàticament. A la vegada, l’administració podrà dur a terme una millor gestió de la informació de les emissions industrials.

Tots els focus vehiculats a l’atmosfera, que es trobin classificats dins del Guia de classificació CAPCA, han de tenir llibre de registre de les emissions.  També, els focus que per normativa o perquè així ho estableix el seu permís ambiental.

Considerant les diferents particularitats, es disposa de 3 models segons la seva tipologia:

  • Llibre per a focus de combustió (abans llibre vermell).
  • Llibre per a focus de procés (abans llibre verd).
  • Llibre per a torxes de seguretat.

Tots els focus emissors a l’atmosfera, ha de disposar del llibre de registre actualitzat de manera que indiquin les condicions de funcionament. S’hi anotaran dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus, del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com, els resultats de tots els mesuraments que s’hi efectuïn.