[Projecte

Projecte d’ Instal•lació Frigorífica

Realització del projecte tècnic – administratiu d’una central de fred de 1152 kW de potència frigorífica a una indústria alimentaria.

La nova central dona servei a les necessitats de climatització del procés productiu.