[Projecte

Estudi d’Impacte Ambiental

Realització de l’Estudi d’Impacte Ambiental d’una industria alimentària, per completar l’expedient de l’autorització ambiental, amb motius d’ampliacions i reformes en les instal·lacions de la indústria.

Els continguts mínims de l’Estudi d’Impacte Ambiental, són els descrits en l’article 18 de la llei 20/2009 del 04 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats.