[Projecte

Auditoria energètica segons RD56/2016

Realització de l’auditoria energètica segons RD56/2016 d’una empresa dedicada a la prestació de serveis de treball temporal, selecció de personal i consultoria de recursos humans amb més de 70 delegacions al territori espanyol.

L’objectiu de l’auditoria de les oficines de l’empresa, va ser el compliments dels criteris i requisits que estableix el RD56/2016, a més d’obtenir un coneixement del consum energètic i els seus costos associats, identificar i caracteritzar els factors que afecten al consum d’energia i detectar i avaluar les diferents oportunitat d’estalvi, millora de la eficiència i diversificació d’energia i recuperació en costos energètics, així com altres beneficis i costos associats com són els aspectes mediambientals.