[Projecte

Pla de manteniment

Realització de la planificació del manteniment (conductiu, normatiu i correctiu) de les diferents instal·lacions de varis centres públics.

El manteniment realitzat, compren les activitats relacionades en aportar les pautes, recomanacions i referències que permetin al tècnic aplicar els criteris i procediments enfocats a la conservació de les instal·lacions.

Exemples d’instal·lacions realitzades: Sanejament, ACS i AFS, BT, gas, climatització, ventilació, grup electrogen, estació transformadora, AT, etc.