[Notícies

Publicació del nou Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis RD 513/2017

Entra en vigor el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Per tant introdueix novetats en respecte a l’anterior reglament, RD 1942/1993, de 5 de novembre i l’Ordre del Ministeri d’Industria i Energia de 16 d’abril de 1998.