[Projecte

Projecte d’una instal.lació de gas natural

Realització del projecte tècnic de canvi d’una instal·lació de gas liquat a gas natural d’una indústria de fabricació de productes mecanitzats.

En el projecte es va realitzar la instal·lació d’una Estació de Regulació i Mesura (ERM) i el traçat de la canonada de gas fins als punts consumidors.

La potència d’utilització simultània dels aparells consumidors de gas era de 2100 kw.