[Projecte

Projecte per l’adequació d’un magatzem per EPQ

Realització del projecte, per l’adequació d’un magatzem, per l’emmagatzematge de Productes Químics a una indústria alimentària.

La indústria, degut al seu procés de producció, utilitza substància que estan classificades com a productes químics i aquesta s’han d’emmagatzemar en emmagatzematges adequats segons el Reglament d’Emmagatzematges de Productes Químics.

Les substàncies a emmagatzemar estaven classificades com a inflamables de classe B, C i D i com a líquids tòxics i nocius.