[Projecte

Pla d’emergència: Centres esportius

Realització del Pla d’Emergència de diferents centres esportius de la zona de Barcelona, segons llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

El pla d’emergència és un document que recull les actuacions que s’han de seguir davant d’una emergència, amb la finalitzat de reduir la improvisació en cas que es produís qualsevol accident.