[Projecte

Document ATEX: fàbrica de pinsos (Gironès)

Realització del Document ATEX a una empresa que es dedica a la fabricació de pinso per al consum animal.

El Document ATEX es realitza d’acord amb el Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball.