[Notícies

Nova instrucció sobre les inspeccions de les instal·lacions sotmeses al RIPCI. Instrucció 1/2019

El Departament de Seguretat Industrial, ha  publicat la Instrucció 1/2019 de la Direcció General d’Energia Seguretat Industrial y Seguretat Minera, en relació al procediment a seguir en l’aplicació de la disposició transitòria quarta del Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI), aprovat pel RD 513/2017, de 22 de maig, sobre la primera inspecció periòdica de les instal·lacions existents.

La instrucció  inclou el contingut mínim de la memòria tècnica simplificada.