[Notícies

Publicació “Dades del medi ambient a Catalunya 2015”

S’ha publicat una eina de consulta “Dades del Medi Ambient a Catalunya 2015”, que conté les darreres estadístiques disponibles sobre el medi ambient a Catalunya.

En aquest document es pot consultar les principals dades referents a l’aigua, el medi atmosfèric, la biodiversitat i el medi rural, el canvi climàtic, la producció i el consum sostenible, l’avaluació ambientals i els residus.

Per més informació:

http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20151216_dades_2015