[Projecte

Projecte d’obra i legalització d’un Emmagatzematge de Productes Químics. Empresa dedicada a la fabricació de màquines (Gironès)

Projecte d’obra de construcció d’un cobert d’estructura metàl·lica de 250 m2, dedicat a l’emmagatzematge de productes químics i la seva posterior legalització segons normativa vigent.

L’emmagatzematge és de recipients mòbils, habilitat per a l’emmagatzematge de productes inflamables.