[Projecte

Projecte de construcció d’una estructura per suportar maquinària

Realització del projecte de construcció d’una estructura de dos nivells amb una superfície en planta d’aproximadament 200 m2 per suportar maquinària per donar servei a les necessitats de producció d’una indústria.