[Notícies

Nou Reglament d’EQUIPS A PRESSIÓ

Entrada en vigor del nou reglament d’equips a pressió i les seves ITC’s

El 2 de gener ha entrat en vigor el Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries. El nou Reial decret DEROGA amb efecte del 2 de gener de 2022, el Reglament aprovat pel Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.