[Projecte

Estudi energètic en un centre logístic

Realització de l’estudi energètic a un centre logístic, amb una potència contractada de 500 kW.

L’objectiu de l’estudi, era determinar els consums elèctrics més representatius, per tal d’extreure’n conclusions i buscar mesures d’estalvi energètic, a través d’un monitoratge dels diferents punts de consum de la instal·lació elèctrica.