[Notícies

Resolució INT/764/2016, de 23 de març, que inclou determinades instal•lacions de càmpings dins de l’àmbit d’aplicació de l’epígraf A de l’annex I del Decret 30/2015.

En data 1 d’abril de 2016, ha estat publicat al DOGC la Resolució INT/764/2016, de 23 de març, per la qual s’inclouen determinades instal·lacions de càmping dins de l’àmbit d’aplicació de l’epígraf A de l’annex I del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitat i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fica el contingut d’aquestes mesures.

Abans que aparegués aquesta resolució, els campint estaven afectats pel Decret 30/2015 només per aforament, a partir de 5000 persones, ara aquesta resolució hi afegeix els càmpings i cons de dejecció, zona de risc greu d’incendi forestal (a menys de 500 metres de massa forestal) i les ubicades en zones d’intervenció del risc químic.