[Projecte

Instal·lació caldera de vapor

Projecte tècnic d’instal·lació d’una caldera de vapor de 160 kW.

Realització de memòria tècnica i projecte tipus únic a la fàbrica de cervesa Birra 08 de Barcelona.