[Projecte

Projecte d’instal•lació elèctrica d’Alta Tensió

Projecte d’instal·lació elèctrica d’Alta Tensió, amb la incorporació d’un centre de transformació de 1000 kVA amb sortida de baixa tensió de 400 V trifàsic per alimentar diferents màquines de producció d’una indústria alimentària.