[Safealert

Safealert.cat

Safealert.cat és una aplicació web pròpia de l’empresa Eg2, Serveis Tècnics Industrials.

Safealert.cat, surt de les necessitats i de l’experiència de treballar dins de la Indústria en temes relacionats amb la Seguretat Industrial.

Safealert.cat, és una eina per organitzar la documentació de les diferents Instal·lacions que ens podem trobar dins de la Indústria, com serien els aparells a pressió, la baixa tensió, els emmagatzematges de productes químics, entre d’altres, seguint la normativa que li és d’aplicació.

Per a més informació, ens pots realitzar una consulta a través del nostre correu electrònic o a través de la nostra pàgina web.

Enllaç directe al pàgina web:

http://safealert.cat/