[Notícies

Publicat el Reial Decret 56/2016 sobre auditories energètiques

S’ha publicat el Reial Decret 56/2016 referent a auditories energètiques pel qual es transposa parcialment la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell del 25 d’octubre de 2012.

Estableix l’obligació de realitzar auditories energètiques per grans empreses de més de 250 treballadors o més de 50 milions d’euros de volum de negoci i un balanç general que excedeixi de 43 milions d’euros.

Les auditories energètiques hauran de cobrir, almenys, el 85% del consum total d’energia del conjunt de les instal·lacions, i s’han de realitzar almenys cada quatre anys.

Les empreses tenen un termini de nou mesos per realitzar les auditories, per la qual cosa, la data límit serà el 13 de novembre de 2016. Es podrà substituir per un sistema de gestió energètica, que haurà d’estar basat en auditories energètiques, o ambientals i incorporar certificats d’eficiència energètica d’edificis en vigor.