[Projecte

Projecte d’instal.lació de caldera de vapor i modificació de la instal.lació de gas

Realització dels projectes necessaris per donar servei a la producció de vapor i les necessitats d’aigua calenta a una indústria alimentària.

Projecte de legalització d’una caldera de vapor d’aproximadament 1000 kw i el projecte de la modificació de la instal·lació de gas existent.