[Projecte

Projecte d’ampliació d’una instal·lació elèctrica de Baixa Tensió

Realització del projecte d’ampliació en baixa tensió d’una instal·lació existent des del centre de transformació fins l’alimentació de dos quadres de distribució a una indústria alimentària.

La instal·lació s’inicia a l’Estació Transformadora, en aquest punt surten dues noves línies de distribució a través d’un tram enterrat fins arribar a l’edifici on les línies subterrànies s’enlairen a través de les canalitzacions aèries fins arribar al quadre de distribució de les sales. S’ha realitzat una aplicació efectiva de 400 kW.