[Projecte

FUSTECH

Realització de les següents feines a l’empresa FUSTECH, una empresa situada al municipi de Quart dedicada al disseny de fusta estructural, mecanització, acabats i muntatge:

  • Projecte d’instal·lació elèctrica de Baixa Tensió.
  • Projecte bàsic i executiu de les obres realitzades.
  • Projecte bàsic i descriptiu de l’activitat i la instal·lació contra incendis.