[Notícies

 1. Entra en vigor la Llei 3/2015 de mesures fiscals, financeres i administratives

  El dia 13 de març es va publicar al DOGC la llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

  La llei modifica, entre d’altres, diverses normatives autonòmiques en matèria d’urbanisme, ordenació ambiental, ordenació d’aigües i equipaments comercials.

  Es destaca la modificació de:

  • Decret legislatius 1/2015 (text refós de la Llei d’urbanisme)

  [ LLEGIR + ]


 2. Publicat el Reial Decret sobre aparells elèctrics i electrònics i els seus residus (AEE)

  El dia 21 de febrer de 2015, es va publicar el Reial Decret 110/2015 de 20 de febrer sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (AEE), és la transposició de la Directiva 2012/19/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol de 2012.

  Com a conseqüència de la publicació, es deroga el Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus (BOE nº 49.26-02-2005).

  [ LLEGIR + ]