[Notícies

 1. Publicat el Reial Decret 56/2016 sobre auditories energètiques

  S’ha publicat el Reial Decret 56/2016 referent a auditories energètiques pel qual es transposa parcialment la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell del 25 d’octubre de 2012.

  Estableix l’obligació de realitzar auditories energètiques per grans empreses de més de 250 treballadors o més de 50 milions d’euros de volum de negoci i un balanç general que excedeixi de 43 milions d’euros.

  [ LLEGIR + ]


 2. Publicació “Dades del medi ambient a Catalunya 2015”

  S’ha publicat una eina de consulta “Dades del Medi Ambient a Catalunya 2015”, que conté les darreres estadístiques disponibles sobre el medi ambient a Catalunya.

  En aquest document es pot consultar les principals dades referents a l’aigua, el medi atmosfèric, la biodiversitat i el medi rural, el canvi climàtic, la producció i el consum sostenible, l’avaluació ambientals i els residus.

  Per més informació:

  http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20151216_dades_2015


 3. Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa

  En data 24 de juliol de 2015, ha estat publicada en el DOGC, la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

  [ LLEGIR + ]


 4. Panells solars que funcionen millor en dies nuvolats

  Un dels problemes de les energies renovables, és que és una producció que depèn en part del clima, són dependents de l’aire, del sol, de les corrents marines o de la pluja.

  S’han creats uns panells solars que són més eficients els dies que no hi ha sol, aconseguint major eficiència i més independència de les condicions climatològiques.

  [ LLEGIR + ]


 5. Registre electrònic dels focus emissors a l’atmosfera (llibres de registre)

  El passat 27 d’abril, va entrar en funcionament la nova aplicació informàtica que permet registrar els focus emissors a l’atmosfera.

  Amb l’aplicació, els llibres de registre en paper, llibres verds de procés i llibres vermells de combustió desapareixien, i es tramitaran únicament per via electrònica.

  Els tràmits d’aquesta manera, seran més àgils i ràpids, les empreses no s’hauran de desplaçar i es disposarà de la informació dels focus actualitzada, accessible i consultable telemàticament. A la vegada, l’administració podrà dur a terme una millor gestió de la informació de les emissions industrials.

  [ LLEGIR + ]