[Notícies

 1. Publicació del nou Reglament d’emmagatzemament de productes químics (RAPQ)

  L’entrada en vigor d’aquest nou Reglament APQ suposarà la substitució de l’actual Reial Decret 379/2001.

  Es publica al BOE el Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzemament de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ-0 a 10.

  La present norma persegueix un doble objectiu:

  [ LLEGIR + ]


 2. Resolució INT/764/2016, de 23 de març, que inclou determinades instal•lacions de càmpings dins de l’àmbit d’aplicació de l’epígraf A de l’annex I del Decret 30/2015.

  En data 1 d’abril de 2016, ha estat publicat al DOGC la Resolució INT/764/2016, de 23 de març, per la qual s’inclouen determinades instal·lacions de càmping dins de l’àmbit d’aplicació de l’epígraf A de l’annex I del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitat i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fica el contingut d’aquestes mesures.

  [ LLEGIR + ]


 3. Publicat el Reial Decret 56/2016 sobre auditories energètiques

  S’ha publicat el Reial Decret 56/2016 referent a auditories energètiques pel qual es transposa parcialment la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell del 25 d’octubre de 2012.

  Estableix l’obligació de realitzar auditories energètiques per grans empreses de més de 250 treballadors o més de 50 milions d’euros de volum de negoci i un balanç general que excedeixi de 43 milions d’euros.

  [ LLEGIR + ]


 4. Publicació “Dades del medi ambient a Catalunya 2015”

  S’ha publicat una eina de consulta “Dades del Medi Ambient a Catalunya 2015”, que conté les darreres estadístiques disponibles sobre el medi ambient a Catalunya.

  En aquest document es pot consultar les principals dades referents a l’aigua, el medi atmosfèric, la biodiversitat i el medi rural, el canvi climàtic, la producció i el consum sostenible, l’avaluació ambientals i els residus.

  Per més informació:

  http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20151216_dades_2015


 5. Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa

  En data 24 de juliol de 2015, ha estat publicada en el DOGC, la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

  [ LLEGIR + ]